Vi ger dig säker snöröjning

För dig som är fastighetsägare eller styrelse i en bostadsrättsförening är det dags att se över ditt avtal för snöröjning.

Teckna ett snöröjningsavtal med oss redan idag för att säkra er vinter. Hör av dig så berättar vi mer.

✓ Markskottning, trappor & mark
✓ Skottning av tak
✓ Borttagning av is & istappar
✓ Snöröjning av väg & torg
✓ Halkbekämpning av bostadsgator (sandas endast vid halka)

Här finns mer information om snöröjning: Klicka här

Föregående nyhet Sommarhälsning
Nästa nyhet Certifierad inom ISO 9001 och ISO 14001