Lekplats en mötesplats för både barn och vuxna

Vi skapar lekplatser som är mer än bara plats för fysisk aktivitet för barn, här möts även vuxna och gamla för att umgås i en vacker utemiljö. Vårt team av anläggare och projektledare har under sommaren renoverat nuvarande lekplats med ett nytt klätterhus för barn att leka i, samt förbättrat markgrunden och utemiljön.

Vad har vi gjort:
✓ Schaktning och flytt av jordmassor för att förändra ytans struktur
✓ Markutjämning
✓ Byggnation
✓ Upprustning
✓ Lekplatsbesiktning

Vill du vet mer om hur vi bygger trivsamma och säkra lekplatser är du välkommnen att kontakta oss, läs mer om hur vi skapar trygga och miljövänlig parkar hittar du här.

Markanläggning av klätterhus i en lekplats Markanläggning för klätterhus.

Byggnation av klätterhus i en lekplats Byggnation av klätterhus.

Föregående nyhet Sommar, sommar, sommar
Nästa nyhet Effektiv snöröjning i Stockholm