Köpvillkor

Här kan du läsa om våra rättigheter och skyldigheter

RUT- och ROT-avdrag

Rut-avdrag får du göra för trädgårdsarbete (Privat)

Rut-avdrag när du som privatperson anlitar oss för bland annat trädfällning, klippning av häckar, buskar och gräsklippning. Du får inget avdrag för exempelvis rådgivning och anläggning av gräsmatta.

Rot står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad och du kan göra avdrag för till exempel dränering och markarbeten, indragning av vatten och avlopp. Det förutsätter att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Trappa, reparation eller byte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden är också avdragsgilla.

Hur går det till rent praktiskt?

Vi gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du har betalat fakturan ansöker vi om en begäran om utbetalning från Skatteverket. Du som beställare behöver inte göra något eller ligga ute med pengar. Skatteavdraget gäller enbart för arbetskostnaden, inte för material och resekostnader.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Försäkring

Vi har F-skattesedel och är ansvarsförsäkrade.